Learn Chinese Restaurant Words

By Sujanti Djuanda – LingoLearn Chinese Teacher

Learn restaurant words in Chinese

服务员(fú​wù​yuán) waiter, waitress

客户(kè​hù) customer

买单(mǎi​dān) to pay the restaurant bill

菜单(cài​dān) menu

打折(dǎ​zhé) to give a discount

零钱(líng​qián) small change

小费(xiǎo​fèi) tip

中餐(Zhōng​cān​) Chinese food:

北京烤鸭(Běi​jīng​kǎo​yā) Peking Duck

宫保鸡丁(gōng​bǎo​jī​dīng) Kung Pao chicken

麻婆豆腐(má​pó​dòu​fǔ) Mapo Tofu

海南(Hǎinán)鸡饭(jī fàn) Hainan Chicken Rice

油(yóu)豆腐(dòu​fu)粉丝(fěn​sī)汤(tāng) Tofu Puff with Vermicelli Soup

猪肉炖粉条(zhū​ròu​dùn fěn​tiáo) Stewed Pork and Vermicelli

腊肠(là​cháng)炒(chǎo)河粉(hé​fěn) Sausage Stir-Fried Rice Noodles

午餐肉(wǔ​cān ròu​)炒(chǎo)西兰花(xī​lán​huā) Stir Fry Luncheon and Broccoli

兰州(Lán​zhōu)牛肉(niú​ròu​)拉面(lā​miàn) Lanzhou Beef Hand-pulled Noodles

麻辣烫(má​là​tang) Hot and Spicy Soup

莲藕(lián​’ǒu)花生(huā​shēng)猪骨(zhūgǔ)汤(tāng) Lotus Root, Peanut and Pork Bone Soup

蘑菇(mó​gu)豆腐(dòu​fu)汤(tāng) Mushroom and Bean Curd Soup

洋葱(yáng​cōng)炒(chǎo)鸡肝(jīgān) Stir-fry Chicken and Onion

菠菜(bō​cài)腐竹(fǔ​zhú)鱼丸(yú​wán)汤(tāng) Dried Tofu Spinach and Fish Ball soup

早餐(zǎo​cān) breakfast:

燕窝(yàn​wō)粥(zhōu) Swallow Nest Porridge

油条(yóu​tiáo)粥(zhōu) Fried Dough Stick and Porridge

肉夹馍(ròu​jiā​mó) Meat-stuffed Pita Sandwiches

馒头(mán​tou) Steamed Bread

点心(diǎn​xin) dimsum, a Chinese dish of small steamed or fried savory dumplings containing various fillings, served as a snack or main course:

烧卖(shāo​mài​) Stuffed Pork Dumpling

蛋卷(dànjuǎn)肉松(​ròu​sōng) Laver Pork Floss Egg Roll

鲜虾(xiān xiā)饺子(jiǎo​zi​) Shrimp Dumplings

小笼包(xiǎo​lóng​bāo) Xiaolong Dumpling

红烧肉(hóng​shāo​ròu)土豆(tǔ​dòu)包子(bāo​zi) Steamed Pork Buns

饮料(yǐn​liào​) beverage:

蜂蜜水(fēng​mì shuǐ) honey water

豆浆(dòu​jiāng) soy milk

奶茶(nǎi​chá) milk tea

绿茶(lǜ​chá) green tea

红茶(hóng​chá) black tea

铁观音(Tiě​guān​yīn​)Tieguanyin tea

乌龙茶(wū​lóng​chá​) Oolong tea

菊花茶(jú​huā​chá) chrysanthemum tea

龙井茶(lóng​jǐng​chá​)Longjing (tea)

葡萄酒(pú​tao​jiǔ) grape wine

不(bù​)含(hán)酒精(jiǔ​jīng) non-alcoholic beverage

健怡可乐(Jiàn​yí​ Kě​lè​) diet coke

Would you like to start learning Chinese Online, from the comfort of your home, with an experienced teacher?

LingoLearn is an online Chinese school that offers beginners level Chinese courses, as well as intermediate and advanced level courses. Learn Chinese with our experienced teachers and excellent learning materials, in a state of the art virtual classroom!

Click here to receive details about our Chinese campus*Required fields

LingoLearn in the Press

Contact Lingolearn